PSI  gyerek csigás íj vizsgálat
Az előzőhöz hasonló módszerrel vizsgáltam egy PSI gyerek csigás íjat. Az alapállapotot a piros vonal mutatja. A kék grafikon mutatja azt a helyzetet, amikor az alsó kar erősebb, mint a fölső; a sárga grafikon amikor fordítva. Az alaphelyzet minden esetben a legerősebbre állított változat volt. Értelemszerűen az íj mindkét elállított esetben gyengült valamennyit, és ezzel együtt a tárolt energia mennyisége is csökkent.
A 4. esetben az egyik csigán elállítottam a húzáshosszt. Ezt az esetet a táblázat kivételével külön értékelem.
A vizsgálatot 25”-os és 17g-os karbonvesszővel végeztem.
v
tárolt energia
vessző energiája
hatásfok
1
185fps
42,78J
26,98J
63%
2
177fps
41,04J
24,72J
60%
3
184fps
41,76J
26,71J
64%
4
185fps
46,59J
26,98J
58%
Az adatokból látszik, hogy a kar erejének vagy az egyik csigán a húzáshossz elállításának jelentős hatásfokveszteség az eredménye. Ez alól kivétel a felső kar erejének csökkentése, ami még minimális hatásfokemelkedéssel is járt. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a vizsgált íj egy régi, mindkét oldalon körcsigás gyerekíj volt, ami a használatból eredően a fáradás jeleit mutatta. Ezért megeshetett, hogy az alapbeállításhoz képest egy elállított állapot közelebb járt az ideálishoz. Az íj egyébként alapállapotban is a gyorsulási görbe alapján aszimmetriát mutatott. Ez az összes gyorsulási görbén látható.
A frekvenciagörbék hasonló elváltozást mutatnak. Az alapállapothoz képest mindkét elállított esetben a rezgésmennyiség emelkedik a gyorsulásgörbén látható aszimmetria szerint.
A legjelentősebb változást az íj mért paramétereiben a húzáshossz egyik csigán történő elállítása okozta. A húzásgörbén is látható emelkedés megjelenik a tárolt energiában is. Viszont a fenti táblázat 4. sora alapján az íj hatásfoka jelentős csökkenést mutat.
A gyorsulásgrafikon alapján is itt a legnagyobb a különbség, és az aszimmetriára utaló hullámzás is a legkifejezettebb.
A frekvenciagörbékben is itt figyelhető meg a legnagyobb eltérés az alapállapothoz képest.
Összegzés:
A korábban elemzett Bare íjhoz hasonlóan a műszeres mérés itt is jól láthatóan kimutatta a hibás beállítások okozta különbségeket.